Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuutettuna haluan tehdä töitä hiilineutraalin ja yhdenvertaisen Jyväskylän eteen. Kuntapolitiikan tehtävä on turvata kaupungin ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Asukkaille on tarjottava laadukkaat julkiset palvelut ja koulutusta on tuettava kaikilla koulutustasoilla. Näin parhaiten torjumme köyhyyttä ja eriarvoistumista. Minulle tärkeää on myös taiteen ja kulttuurin aseman vahvistaminen. Näillä on iso rooli kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän toteuttamisessa.

Kaikissa kunnan palveluissa ja päätöksenteossa tulee huomioida saavutettavuus ja esteettömyys. Minulle on tärkeää, että päätöksenteko pohjautuu tutkittuun tietoon.